Ecologie

De 12 eco-gebaren

Alle organisatoren worden verscheurd door twee gevoelens: het jaarlijks aantrekken van nieuwe deelnemers en het beperken van hun impact op de planeet. Daarom heeft de vzw Sport en Gezondheid gewerkt aan een charter met 12 eco-gebaren. Vijf “gebaren” hebben direct betrekking op de deelnemers. De andere zeven zijn gericht aan de organisator. De eco-gebeurtenissen van de lopers

De eco-gebeurtenissen van de lopers

Dit zijn slechts suggesties aan de deelnemers, maar ze zijn broodnodig en hebben de verdienste dat ze bestaan en de lopers herinneren hun gezond verstand te gebruiken, zoals het gebruik van het openbaar vervoer of carpoolen, het respecteren van de groene ruimtes die ze doorkruisen, het niet verspillen van tijd aan voorraden en het steunen van een goed doel om hun plezier te delen of een herbruikbare beker met hen te nemen. Het is steeds vaker verplicht bij traillopen, maar het kan ook een gewoonte worden op de weg. Als je niet streeft naar een podium of een tijd, telt een paar seconden tijdsverlies wachten om geserveerd te worden op de bevoorrading amper in vergelijking met die verloren kilo’s plastic.

De 7 eco-gebaren van de organisator

“goed voorbeeld doet goed volgen”, zoals het gezegde luidt. Zo probeert de vzw Sport en Gezondheid zeven andere, aanvankelijk wat gedwongen, eco-gebeurtenissen om te zetten in automatismen! De oude promotionele banners werden zo door lokale mensen getransformeerd tot tassen die aan de verschillende winnaars werden gegeven. In dezelfde geest werd het maken van de trofeeën toevertrouwd aan een ambachtsman. Ook hier geldt dat ze door hun originaliteit en schoonheid een goede plek in huis willen reserveren. Het kwaliteitslabel werd ook gebruikt bij de beslissing om de deelnemers al dan niet een medaille aan te bieden. Ja, op voorwaarde dat het een echte herinnering is aan de wedstrijd, maar ook dat het van tevoren wordt besteld om verspilling te beperken.

Milieu en mensen

Maar duurzame ontwikkeling stopt niet bij het milieuaspect alleen. Hij raakt de mens zo veel aan. Het idee is niet om zichzelf een zuiver geweten te geven, maar om het evenement te “delen” om het beter te verankeren en te ontwikkelen. Vele wedstrijden in Brussel en Wallonië steunen goede doelen.