Uurrooster

Wedstrijd

Afhalen borstnummers

De dag van de wedstrijd

Terdelt sportcentrum

Toegang

Verkies het openbaar vervoer als transportmiddel! Vind hier de snelste en meest milieuvriendelijke manier van transport.

Treinen

Het station van Evere bevindt zich op 1 km van de start.

Tram

De dichtsbijzijnde tramhaltes zijn:

– Louis Bertrand (500m)

– Foyer Schaerbeekois (1km)

Bus

De dichtsbijzijnde bushaltes zijn:

– Kennis / Terdeltplein (100m)

– Schaarbeek Dejaze (400m)

Wagen

Adres : Terdeltplein,1 – 1030 Schaarbeek

Fiets

Een fietsstalling van “Villo” is beschikbaar op 20m van de het Terdeltplein.

Podium

Worden op het podium gevraagd

Fast Start

Fast start vak

Voorin de startzone kunnen de snelste lopers die zich vooraf hebben ingeschreven, plaatsnemen in een speciaal vak. Tijdens uw inschrijving kunt u in het inschrijvingsformulier aanvinken of u gebruik wil maken van deze optie. We vragen de lopers zich hiervoor enkel aan te melden indien ze gemiddeld 14km/u hun afstand kunnen afleggen. We vertrouwen erop dat alle deelnemers hun eigen niveau correct inschatten. Voor dit snelle startvak zal een logo bijgedrukt worden op uw startnummer. De bedoeling is enkel om het geduw en gedrang bij de start te vermijden.

Enkel voor vooringeschreven atleten (10 dagen voor de wedstrijd)

Covid19 metingen

Onder voorbehoud van het advies van de bevoegde overheden zal de organisatie van Meyboom Trail het Covid Safe Ticket niet verplicht stellen. Tijdens het event zullen er niet meer dan 1500 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in de start- en aankomstzone (Hippodroom van Bosvoorde), dankzij de gespreide starttijden. Deze zone is bovendien zeer ruim. Toch dringen we aan op een correcte naleving van de gezondheidsvoorschriften tijdens het evenement. Op strategische plekken zal er desinfecterende gel aanwezig zijn en in het eet- en drinkgedeelte na de wedstrijd geldt het protocol voor de horeca.
Nog een prettige voorbereiding!

De volgende maatregelen zullen alleen worden toegepast wanneer dat nodig is:

1) Elke deelnemer, vrijwilliger, leverancier of verantwoordelijke die aanwezig is tijdens het evenement, dient de richtlijnen om Covid-19 te voorkomen, aandachtig te lezen.

2) Verplichte voorinschrijving. Niemand kan zich ter plaatse inschrijven. Zodra het maximum aantal deelnemers voor een bepaalde afstand is bereikt, wordt het overeenkomstige inschrijvingsformulier afgesloten.

3) Het dragen van een mondmasker is verplicht in de start- en finishzone. De deelnemers mogen het masker tijdens het lopen afnemen maar moeten het te allen tijde bij zich hebben (in een zakje of een rugzak). De social-distancingmaatregelen moeten worden nageleefd (in de startzone wordt voor afgebakende vakken gezorgd).

4) Aan de ingang van de site wordt de temperatuur van de bezoekers gemeten met een infrarood voorhoofdsthermometer. Wie koorts heeft, krijgt geen toelating om deel te nemen of om de site te betreden.

5) Enkel deelnemers, vrijwilligers en leveranciers worden tot de site toegelaten. Toeschouwers worden niet geaccepteerd in de start/finish gebieden ” maar op het parcours op voorwaarde dat de sociale afstand en de barrière gebaren worden gerespecteerd.

6) Een verplichte wandelrichting “in” en “uit” zal met pijlen worden aangegeven om te vermijden dat mensen elkaar onnodig kruisen. Bij het afhalen van de startnummers en de medailles, aan de bewaarplaats en in de start- en finishzone moet in de wachtrijen de veiligheidsafstand van 1,5 meter worden gerespecteerd.

7) Elke deelnemer moet zijn eigen beker (of plooibare kop) meebrengen of de gepersonaliseerde beker die hij heeft besteld komen afhalen. Deze beker moet verplicht worden gebruikt aan de drankposten op het parcours en aan de finish. Aan de bevoorradingsposten voor de afstanden van meer dan 10km krijgen de deelnemers individueel verpakte porties (geen bulk).

8) Tijdens het event zijn enkel de toiletten toegankelijk. Er zijn geen kleedkamers of douches. De klinken, handvaten en oppervlakken die de deelnemers gebruiken, zullen geregeld worden ontsmet.

9) De persoonsgegevens van alle deelnemers worden bewaard tot en met 10 oktober 2020, met het oog op een eventuele tracing. Deze gegevens worden in geen geval voor andere doeleinden gebruikt. Elke deelnemer die binnen de 10 dagen volgend op 18 september positief wordt getest voor Covid-19, wordt verzocht de organisatie hiervan op de hoogte te brengen via event@zatopekmagazine.com.

10) De niet-naleving van de Covid-19 regels die ter plaatse gelden of door de bevoegde overheden worden opgelegd, leidt tot de onmiddellijke uitsluiting uit het event.

Er kunnen nog wijzigingen volgen op basis van de evolutie van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad of andere bevoegde autoriteiten neemt tijdens deze Covid-19 periode.