Humanitaire hulp

In het kader van de Manneken-Pis Corrida biedt de vzw Sport en Gezondheid u de mogelijkheid om uw deelname nog meer betekenis te geven.
Door te lopen voor het goede doel.

Voeg een snuifje solidariteit toe aan je wedstrijd !

Hoewel het overduidelijk is dat winter en koude twee factoren zijn die de activiteiten van Solidarité Grands Froids enorm beïnvloeden, is deze vereniging het hele jaar door actief bezig met het organiseren van specifieke acties, maar ook door distributie van voeding en kleding aan de mensen die het nodig hebben.

“Wij helpen elke winter meer dan 7000 mensen en meer dan 35 liefdadigheidsinstellingen die ons om hulp vragen. We werken volgens een solidariteitsplan dat naast de materiële donaties van sommige sponsors ook donaties ontvangt op basis van de vrijgevigheid van particulieren. Bedankt voor uw steun!”

Giften

Per inschrijving wordt 1€ doorgestort aan Solidarité Grands Froids

Wilt u een gift doen? Tijdens uw online inschrijving krijgt u de mogelijkheid om in het vakje “goed doel”  “Solidarité Grands Froids” aan te vinken en op die manier 10€ over te maken aan deze vereniging.

Hartelijk dank voor uw warme vrijgevigheid tijdens deze feestperiode!

Contact