Uurrooster

Nieuw uurrooster

Afhalen borstnummers

Op de dag van de wedstrijd, gedurende 1 uur voor de start, op de Hippodroom van Bosvoorde (Terhulpensesteenweg 114, 1180 Ukkel)

Toegang

Kies voor het openbaar vervoer als transportmiddel! Vind hier de snelste en meest milieuvriendelijke manier van transport.

Mobiliteitsplan

Treinen

Het dichtsbijzijnde station bevindt zich “Boitsfort”

De dichtsbijzijnde tramhalte bevindt zich : “Renbaan van Bosvoorde”

Podium

Worden op het podium gevraagd

Podia zijn voorzien voor alles gechronometreerde* afstanden voor de eerste 3 mannen en vrouwen**.

** onder voorwaarde dat de wegcode wordt gerespecteerd onder alle omstandigheden (anders volgt disqualificatie)

**De lopers moeten aanwezig of vertegenwoordigd zijn bij de prijsuitreiking om hun prijs of trofee in ontvangst te nemen. De prijs kan later niet worden geclaimd.

Covid19 metingen

Onder voorbehoud van het advies van de bevoegde overheden zal de organisatie van Meyboom Trail het Covid Safe Ticket niet verplicht stellen. Tijdens het event zullen er niet meer dan 1500 personen tegelijkertijd aanwezig zijn in de start- en aankomstzone (Hippodroom van Bosvoorde), dankzij de gespreide starttijden. Deze zone is bovendien zeer ruim. Toch dringen we aan op een correcte naleving van de gezondheidsvoorschriften tijdens het evenement. Op strategische plekken zal er desinfecterende gel aanwezig zijn en in het eet- en drinkgedeelte na de wedstrijd geldt het protocol voor de horeca.
Nog een prettige voorbereiding!

De volgende maatregelen zullen alleen worden toegepast wanneer dat nodig is:

1) Elke deelnemer, vrijwilliger, leverancier of verantwoordelijke die aanwezig is tijdens het evenement, dient de richtlijnen om Covid-19 te voorkomen, aandachtig te lezen.

2) Verplichte voorinschrijving. Niemand kan zich ter plaatse inschrijven. Zodra het maximum aantal deelnemers voor een bepaalde afstand is bereikt, wordt het overeenkomstige inschrijvingsformulier afgesloten.

3) Het dragen van een mondmasker is verplicht in de start- en finishzone. De deelnemers mogen het masker tijdens het lopen afnemen maar moeten het te allen tijde bij zich hebben (in een zakje of een rugzak). De social-distancingmaatregelen moeten worden nageleefd (in de startzone wordt voor afgebakende vakken gezorgd).

4) Aan de ingang van de site wordt de temperatuur van de bezoekers gemeten met een infrarood voorhoofdsthermometer. Wie koorts heeft, krijgt geen toelating om deel te nemen of om de site te betreden.

5) Enkel deelnemers, vrijwilligers en leveranciers worden tot de site toegelaten. Toeschouwers mogen niet binnen, omdat we zoveel mogelijk sportievelingen de kans willen geven om deel te nemen en we het maximum toegelaten aantal personen voor een evenement dat buiten plaatsvindt, niet mogen overschrijden.

6) Een verplichte wandelrichting “in” en “uit” zal met pijlen worden aangegeven om te vermijden dat mensen elkaar onnodig kruisen. Bij het afhalen van de startnummers en de medailles, aan de bewaarplaats en in de start- en finishzone moet in de wachtrijen de veiligheidsafstand van 1,5 meter worden gerespecteerd.

7) Elke deelnemer moet zijn eigen beker (of plooibare kop) meebrengen of de gepersonaliseerde beker die hij heeft besteld komen afhalen. Deze beker moet verplicht worden gebruikt aan de drankposten op het parcours en aan de finish. Aan de bevoorradingsposten voor de afstanden van meer dan 10km krijgen de deelnemers individueel verpakte porties (geen bulk).

8) Tijdens het event zijn enkel de toiletten toegankelijk. Er zijn geen kleedkamers of douches. De klinken, handvaten en oppervlakken die de deelnemers gebruiken, zullen geregeld worden ontsmet.

9) De persoonsgegevens van alle deelnemers worden bewaard tot en met 10 juli 2021, met het oog op een eventuele tracing. Deze gegevens worden in geen geval voor andere doeleinden gebruikt. Elke deelnemer die binnen de 10 dagen volgend op het evenement positief wordt getest voor Covid-19, wordt verzocht de organisatie hiervan op de hoogte te brengen via event@zatopekmagazine.com.

10) De niet-naleving van de Covid-19 regels die ter plaatse gelden of door de bevoegde overheden worden opgelegd, leidt tot de onmiddellijke uitsluiting uit het event.

Er kunnen nog wijzigingen volgen op basis van de evolutie van de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad neemt tijdens deze Covid-19 periode.

Goede doelen

CNCD-11.11.11.

De Trail van de Meyboom ondersteunt de internationale solidariteit door per inviduele inschrijving van de 80km 5€ te storten naar de CNCD-11.11.11. De CNCD-11.11.11 (Centre National de Coopération au Développement, de Franstalige tegenhanger van 11.11.11) zet zich in voor een betere verdeling van de rijkdom tussen Noord en Zuid en financieert elk jaar een vijftigtal projecten die door hun lid-verenigingen in de armste plaatsen ter wereld gedragen worden. Gedurende de twee komende jaren wordt het accent gelegd op de sociale zekerheid via sensibilisatiecampagnes, politieke interpellaties en fondsenwerving. Laat u sponsoren voor de 11.11.11 Zuid-projecten ! .

ENTREAIDE & FRATERNITE

Loop en help de Haïtiaanse vrouwen en hun famillie uit de armoede!
“Passing gift” is de ervaring van het houden van huisdieren die is opgezet door AFLIDEPA, partner van “Entraide et Fraternité”. Het principe is als volgt: elk jong meisje / vrouw krijgt een huisdier (koe, geit, …) gedurende een vaste periode waarin ze zorgt voor het dier waarvan ze de melk en / of nakomelingen houdt. Aan het eind van deze periode geeft ze het dier terug aan de organisatie, die het vervolgens ‘leent’ aan een andere persoon.

Vrouwen leren het fokkerijvak, dat voorheen alleen voor mannen was gereserveerd en krijgen een inkomen uit de verkoop van melk. Dit zal hen in staat stellen om te betalen voor de scholing van hun kinderen, een prioriteit voor Haïtianen. Scholen zijn zeldzaam en ver weg. Bovendien moet elk gezin alle schoolgeld van hun kinderen betalen, wat een enorm obstakel is voor scholing.

Dankzij de verzamelde donaties, zal de AFLIDEPA-organisatie koeien kopen die worden toevertrouwd aan nieuwe vrouwen om hen te trainen in deze handel en hen te helpen financieel onafhankelijk te zijn. Een prachtig solidariteitsproject dat deze vrouwen in staat stelt om hun families te ondersteunen maar ook om hun kinderen naar school te sturen. Een prachtig solidariteitsproject dat deze vrouwen in staat stelt om hun families te ondersteunen maar ook om hun kinderen naar school te sturen. “Elk jaar weer, wat een genot om de landelijke kant van Brussel te ontdekken of herontdekken. Voor locals als mezelf is het erg interessant om in dit groene deel van de stad te rennen. Ik zeg meestal dat de Trail van de Meyboom 3 keer wordt beleefd : tijdens de race bij het overschrijden van de finishlijn, tijdens de voorbereiding en achteraf bij het herbeleven van de race. (Fernand, hardloper in solidariteit met de Trail van de Meyboom, 21km).

Wil je meer Haïtiaanse boerenfamilies helpen? Laat jezelf sponsoren en koop koeien. 1 koe = 370 euro!

U kunt eenvoudig een gepersonaliseerde verzamelpaginamaken via onze website en zo gemakkelijk communiceren met uw dierbaren over het project dat u ondersteunt!Elk sponsorschap kan het verschil maken tussen ellende en een waardig leven voor boerenfamilies in Haïti. Dankjewel ! Registreernu !
(registraties zijn binnenkort open).

Vragen, meer informatie nodig:
Catherine : event@entraide.be

Milieu bewust

12 ECO-GESTES

Sinds 2018, maakt de vzw sport en gezondheid promotie met de 12 eco-gestes : 5 Eco-Gestes die worden aangeraden aan de deelnemers en 7 Eco-Gestes waarvoor de organisatie zich zal engageren.

De 12 ECO-GESTES

Onze organisatie wil een zo milieuvriendelijk mogelijk evenement zijn. Ook al is de weg nog lang, elk jaar leggen we de lat iets hoger. De volgende 12 eco-acties waaraan zowel de organisator als de deelnemers hun steentje kunnen bijdragen, vormen de ecologische routekaart van de Trail van de Meyboom.

Carpool of gebruik het openbaar vervoer: we willen streven naar een zo laag mogelijke CO²-voetafdruk en daarbij is het vervoer van de deelnemers naar het evenement onze grootste zorg. Om iedereen aan te moedigen gebruik te maken van het openbaar vervoer en/of carpooling, investeert de organisatie in de aanschaf van meer dan duizend metro/tram tickets.

Verspil geen materiaal aan de bevoorradingsposten: dit geldt zowel voor de deelnemers als voor de organisatoren. Nadat de laatste loper aan een bevoorradingspost is gepasseerd, wordt alles wat overblijft verhuisd naar een volgende bevoorradingspost of naar een organisatie gebracht die zich inzet tegen armoede, zoals het Leger des Heils.

Respecteer de groene ruimten waar je doorheen loopt: Leefmilieu Brussel en zijn Waalse (Eaux et Forêts) en Vlaamse (Natuur en bos) collega’s vragen alle bosgebruikers respect te tonen voor fauna en flora, bijvoorbeeld door op de paden van het officiële loop- en fietsparcours te blijven.

Hergebruik je beker of breng je eigen beker mee: eindelijk afvalvrije bevoorradingsposten! Het enige wat je moet doen is je eigen beker of vouwbeker (verplicht materiaal) meebrengen om te voorkomen dat er duizenden bekertjes op de grond terechtkomen. Het is het handelsmerk van de Trail van de Meyboom : breng je persoonlijke beker mee om aan de bevoorradingsposten of aan de finish te gebruiken (buffet of laatste snack).

Steun een humanitaire of ecologische actie: de Trail van de Meyboom ondersteunt via de vzw Sport en Gezondheid rechtstreeks verschillende organisaties (UNICEF, NCOS, Welzijnszorg etc..) maar ook jij als deelnemer kunt via het registratieformulier een gift doen aan een goed doel.

Medaille en T-shirt op aanvraag: om niet teveel te produceren hebben we de bijvoorbeeld de medailles optioneel gemaakt.

Beperk en sorteer afval: Net Brussel, een partner van de Trail van de Meyboom, zorgt ervoor dat het afval gesorteerd en gecomposteerd kan worden. Daarom is er een gescheiden afvalinzameling in het lopersdorp en aan de bevoorradingposten. In de tent zijn er herbruikbare bekers met statiegeld beschikbaar die je na afloop weer kunt inleveren. Deelnemers die gebruikmaken van de gescheiden afvalinzameling zouden wel eens beloond kunnen worden. Verrassing!

Samenwerking met de onderwijswereld en de jongeren betrekken: we werken samen met de onderwijswereld en in het bijzonder met de leerlingen van de afdeling veiligheid van het CERIA.

Materiaal recycleren: van de reclamedoeken worden opbergtassen gemaakt of mooie, originele tassen die aan de laureaten van de verschillende wedstrijden worden overhandigd.

Lokaal produceren: het is niet eenvoudig om alles lokaal te produceren, maar we proberen het daar waar mogelijk. Onze trofeeën bijvoorbeeld worden lokaal vervaardigd. . Onze trofeeën bijvoorbeeld worden lokaal vervaardigd.

De opbrengst aan lokale verenigingen schenken: voor elk gedragen T-shirt wordt 1€ gedoneerd aan Natagora, een organisatie die de biodiversiteit beschermt. Ook scoutsgroepen en de vzw Vivre Ensemble (Welzijnszorg) worden ondersteund in ruil voor hun medewerking aan ons evenement.

Toerisme en overnachting